Firma

Jesteśmy firmą doradczą oferującą nowoczesne, profesjonalne usługi w zakresie marketingu. Tworzymy unikalne idee dla marek oraz zwycięskie strategie marketingowe i strategie komunikacji. Wdrażamy strategiczne koncepcje w praktyce, realizując wszystkie niezbędne funkcje działu marketingu w firmie.

Nasz zespół tworzą praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania marketingiem i kierowania projektami. Nasi eksperci realizowali projekty zarówno dla największych ogólnopolskich przedsiębiorstw, jak i lokalnych podmiotów i marek. Posiadają interdyscyplinarną marketingową wiedzę oraz duże doświadczenie, które zdobywali pracując jako konsultanci oraz managerowie w firmach.

Naszą misją jest tworzenie zwycięskich strategii marketingowych i wdrażanie ich w praktyce. W pracy wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania oraz najnowsze koncepcje marketingowe. Wspólnie z klientem ponosimy odpowiedzialność za realizację strategii i celów biznesowych.

Wyróżnia nas:

- interdyscyplinarna wiedza marketingowa
- duże doświadczenie
- znajomość najnowszych koncepcji marketingowych
- wykorzystanie nowych technologii
- wdrażanie rozwiązań w praktyce
- odpowiedzialność za biznesowe cele i efekty działań marketingowych