Doradztwo strategiczne

Wspieramy firmy w formułowaniu strategii rozwoju oraz wdrażaniu i zarządzaniu zmianą. Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność, rozwój modeli biznesowych oraz rozwój biznesu z wykorzystaniem internetu. Rozwijamy projekty już we wczesnych fazach rozwoju (seed, czy start-up). Nasze usługi obejmą:

- Analizę strategiczną

- Formułowanie strategii rozwoju

- Rozwój modeli biznesowych

- Rozwój e-biznesu

- Doradztwo przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania (np. PE/VC)